top of page
ICTTM-Harry_Profile1.png

Hei, Planix Groupista

Planix-yritykset ja sen yhteistyökumppanit mahdollistavat kyberturvallisen infrastruktuurin, helppokäyttöisen satelliittiyhteyden, kybertekoälyn, tietoturvan, tiedonsiirron, viestinnän, tallennuksen, oikean tiedon taatun jakelun, älykkään mainonnan ja tulevaisuuden internetin. Teknologiamme yhdistää uudet teknologiat ja olemassa olevat tekniikat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyskeskuksen (ICTTM) osakkeenomistajana Harri Laitinen on ollut aktiivisesti mukana edistämässä läpinäkyvyyden todennäköisyyttä ja kaupan turvallisuutta. Rooli tekoälyneuvostossa tarkoittaa toimimista Kansainvälisen kauppaneuvoston (ITC) edustajana, strategisten näkemysten tarjoamista, alan asiantuntemuksen jakamista sekä tekoälyneuvoston ja Internal Trade Councilin yleisen tehtävän ja tavoitteiden edistämistä.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Harri Laitinen, Planix Oy toimitusjohtaja – Kansainvälisen Kauppaneuvoston, Tekoälyn hallituksen jäsen ja ICTTM:n osakkeenomistaja.

Harri Laitinen, Kansainvälisen kauppaneuvoston (ITC) tekoälyn liiketoimintaneuvoston ansioitunut hallituksen jäsen, on kokenut ammattilainen, joka tunnetaan syvästä kansainvälisen kaupan, toimitusketjujen ja tekoälyn asiantuntemuksestaan. Planix Oy:n toimitusjohtajana hänen panoksensa alalla on ollut korvaamaton.
 

Planix Oy toimii teknologian kärjessä mahdollistaen helppokäyttöiset satelliittiyhteydet, kybertekoälyn, tietoturvan, tiedonsiirron, viestinnän, tallennuksen ja taatun tarkan tiedon jakelun. Heidän innovatiivisessa teknologiassaan yhdistyvät nousevat ja olemassa olevat teknologiat, jotka muokkaavat tiedon ja viestinnän tulevaisuutta.
 

Harrin matka tällä alalla alkoi automaatio- ja sähkösuunnittelutaustalla, jota hän laajensi useille muille suunnitteluun liittyville aloille. Hänen kokemuksensa tuonti- ja vientiliiketoiminnasta loi pohjan hänen hankkeilleen elektronisen arkistoinnin, miehittämättömien ilma-alusten (UAV), elektronisen sodankäynnin (EW) ja kehittyneiden viestintätekniikoiden parissa, joissa tekoälyllä on keskeinen rooli.
 

Hänen koulutustaustansa ja käytännön kokemuksensa ovat vaikuttaneet hänen urallaan. Automaatio- ja sähkösuunnittelun koulutus toi fysiikan ja kemian merkityksen kaikkeen toimintaan, kun taas käytännön kokemus eri toimialoista ja rakentamisesta loi vankan perustan innovaatioille.
 

Harri on koko uransa ajan ollut mukana keskeisissä projekteissa ja hankkeissa, muun muassa automaation hyödyntämisessä suunnittelussa ja teollisessa tuotannossa, sähköisessä arkistoinnissa yrityksissä ja viranomaisissa, UAV- ja EW-teknologian osaamisessa sekä kyberturvallisen viestinnän ja datan kehittämisessä, sekä Tiedon- / ID:n-hallinta maalla ja avaruudessa.
 

Yksi hänen ylpeimmistä saavutuksistaan ​​on hänen roolinsa kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyden ja turvallisuuden edistämisessä kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyden keskuksen osakkeenomistajana (ICTTM). Hänen sitoutumisensa viestintäjärjestelmien ja tiedon eheyden parantamiseen edistää koko alan kasvua ja edistymistä.
 

Alan kehitystä pohdittaessa Harri toteaa merkittävän siirtymän paperipohjaisesta toiminnasta sähköisiin formaatteihin ja järjestelmiin, mikä korostaa teknologisen muutoksen nopeaa tahtia.
 

Alan tämänhetkiset haasteet pyörivät turvallisuustoimenpiteitä nopeammassa teknologian tehokkuudessa, ilmiötä Harri vertaa osuvasti tehokkaaseen auton moottoriin, jossa muut komponentit ovat jäljessä. Keskeisiä haasteita ovat tietosisältö, käyttäjien hallinta ja tunnistaminen, kyberturvallisuus ja tekoälyn ymmärtäminen.
 

Harri näkee tulevaisuuteen alan kehittyvän nopeasti tekoälyssä, tietosisällössä, käyttäjien hallinnassa ja tunnistamisessa, kyberturvallisuudessa ja niiden keskinäisessä ymmärtämisessä. Nämä kehitystyöt ovat valmiita parantamaan olemassa olevien ja tulevien järjestelmien toimivuutta.
 

Hän on erityisen innoissaan tekoälyn roolista seuraavan vuosikymmenen aikana, koska hän näkee sen muuttavan vaikutuksen tuotantoon ja taloudelliseen kehitykseen.
 

Alan uusille tulokkaille Harri neuvoo alan vahvan pohjan hankkimista, tehokkaan ja luotettavan verkostoitumisen painottamista sekä varmennettujen tietolähteiden turvaamista järkevään päätöksentekoon.
 

Takaiskujen ja haasteiden käsittelyssä Harrin lähestymistapa on pragmaattinen – selventää, ymmärtää, luoda tehokkaita ratkaisuja ja toteuttaa ne oikein. Hän näkee haasteet henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun olennaisena osana.
 

Harrin roolimallit ovat monipuolisia, ja ne ovat peräisin ihmisistä, yrityksistä, organisaatioista, luonnosta ja jopa eläinten käyttäytymisestä. Hän etsii inspiraatiota jatkuvasti muuttuvasta maailmasta ja heijastaa uteliaisuutta elämän ja teknologian yhteenliittymistä kohtaan.
 

Työelämän ulkopuolella Harria kiinnostaa ihmiset, eläimet, luonto ja teknologia. Hän tutkii heidän suhteitaan ja energialiikkeitään ilmentäen syvää uteliaisuutta dynaamisesta maailmasta ja elämästä itsestään.

Yhteystiedot

Etsin aina uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia. Otetaan yhteyttä.

bottom of page