top of page

02.11.2023

"OUR CYBER SECURE FUTURE" is Planix Oy's presentation material (in video format) for the "2023 Go Global Awards" event, which will be held on November 6-8, 2023.

Board Member of the Artificial Intelligence Council


Harri Laitinen 
CEO

Planix Oy

Tietotalo Aloha Virastotie 4

43500 Karstula, Finland


October 1,2023
 

Dear Mr.Laitinen,

We are pleased to extend an official appointment to you as a Board Member of the Artificial Intelligence Council, representing one of our esteemed Industry Specific Councils. Your commitment to excellence in your field and your demonstrated leadership qualities have made you an asset to our organization, and we are delighted to welcome you to this prestigious role.


Your role at the Artificial Intelligence Council will entail serving as a representative of the ITC, providing strategic insights, sharing industry expertise, and contributing to the overall mission and objectives of the Artificial Intelligence Council and the International Trade Council as a whole .


Your initial term of appointment begins September 2023 and will continue for a period of two years, subject to renewal based on approval by the International Trade Council’s Chief Executive, and a vote by members.


We believe that your wealth of experience and your dedication to advancing the interests of the ITC sector will greatly benefit the Artificial Intelligence Council. Your unique perspective and your specific position will contribute to the growth and success of our organization as we work collectively to address industry.


Once again, we extend our warmest congratulations on your appointment to this esteemed position.

18.08.2023

Board Member of the Artificial Intelligence Council


Harri Laitinen 
CEO

Planix Oy

Tietotalo Aloha Virastotie 4

43500 Karstula, Finland


October 1,2023
 

Dear Mr.Laitinen,

We are pleased to extend an official appointment to you as a Board Member of the Artificial Intelligence Council, representing one of our esteemed Industry Specific Councils. Your commitment to excellence in your field and your demonstrated leadership qualities have made you an asset to our organization, and we are delighted to welcome you to this prestigious role.


Your role at the Artificial Intelligence Council will entail serving as a representative of the ITC, providing strategic insights, sharing industry expertise, and contributing to the overall mission and objectives of the Artificial Intelligence Council and the International Trade Council as a whole .


Your initial term of appointment begins September 2023 and will continue for a period of two years, subject to renewal based on approval by the International Trade Council’s Chief Executive, and a vote by members.


We believe that your wealth of experience and your dedication to advancing the interests of the ITC sector will greatly benefit the Artificial Intelligence Council. Your unique perspective and your specific position will contribute to the growth and success of our organization as we work collectively to address industry.


Once again, we extend our warmest congratulations on your appointment to this esteemed position.

GLOBAL 100 2023 page_edited_edited.jpg

ICTTM:n osakkeenomistaja - Harri Laitinen, Planix Oy toimitusjohtaja

Harri Laitinen on kokenut liiketalouden ammattilainen ja automaatio- ja sähkösuunnittelualalla toimivan innovatiivisen Planix Oy:n toimitusjohtaja. Harri Laitinen keskittyy vahvasti kansainväliseen kauppaan, toimitusketjuihin, läpinäkyvyyteen ja logistiikkaan. Hän on osallistunut merkittävästi eri sektoreita mullistavien huipputeknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.


Harri Laitisen osaaminen on automaatio- ja sähkösuunnittelussa, rakentamisessa ja niihin liittyvässä teknologiassa,
suunnitteluun liittyvää teknologiaa sekä tuontia ja vientiä. Hän on sähköisen arkistoinnin, UAV:n, EW:n ja eri muotojen viestinnän edelläkävijä, jolla on yli 30 vuoden yrittäjäkokemus. Hänen laaja kiinnostuksensa erilaisiin teknologioihin yhdistettynä laajaan opiskeluun ja käytännön oppimiseen on luonut vankan perustan hänen menestykselleen alalla.


Kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyden keskuksen osakkeenomistajana Harri Laitinen on ollut aktiivisesti mukana edistämässä kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta. Planix Oy tarjoaa hänen johdollaan helppokäyttöisiä, kyberturvallisia tunnistamis-, tieto- ja viestintäratkaisuja käyttäjille, yrityksille ja organisaatioille, jotka varmistavat tiedonsiirron eheyden ja tietosisällön sertifioidun jakelun. Hänen sitoutumisensa kyberturvallisen tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon viestintäjärjestelmissä on lisännyt laitteidenvälisen teknologian ja perinteisen viestinnän turvallisuutta ja tarkkuutta.


Harri Laitiselle helppokäyttöisyys ja tietosisällön oikeellisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä järkevien päätösten ja toimien tekemisessä. Hän uskoo, että tekoälyn ja kyberturvallisuuden yhdistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tietoratkaisujen oikeellisuuden, autentikoinnin ja tunnistamisen varmistamiseen. Jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja parempien tulosten saavuttamiseen keskittyvä Harri korostaa teknologisen kehityksen priorisoinnin tärkeyttä nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa.


Harri Laitisen panos kansainväliseen kauppaan on lukuisa. Hänen osallistumisensa sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, elektroniseen arkistointiin, rakennustekniikkaan/tuotantoon, UAV- ja EW-teknologiaan/tuotantoon sekä kyberturvalliseen viestintään on ollut ratkaisevassa asemassa alan muotoilussa. Harrin uraauurtava työ on asettanut uudet standardit tiedonsiirrossa, hallinnassa ja viestinnässä, mikä mahdollistaa turvallisemmat ja tehokkaammat kaupankäynnit.


Alan visionäärinä Harri Laitinen ennakoi uusien teknologioiden käyttöönottoa, kun ne ymmärretään ja hallitaan hyvin. Hän uskoo tietoturvan nousevan uudelle tasolle, mikä lisää tuotantoa, hyvinvointia ja talouskasvua. Harri on innoissaan viestintä- ja identiteetinhallintateknologioiden mahdollisuuksista sekä ekologisen rakentamisen, asumisen ja muiden uusien teollisten palveluiden edistymisestä.


Harri Laitinen kiehtoo työelämänsä ulkopuolella ihmisistä, eläimistä, luonnosta ja tekniikasta, tutkien heidän suhteitaan ja energialiikkeitään. Hän etsii jatkuvasti inspiraatiota olemuksista tai asioista, jotka kehittyvät ajan myötä, heijastaen hänen uteliaisuuttaan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa ja elämää kohtaan.


Alan aloittaville Harri Laitinen korostaa alan osaamisen, markkinoiden ymmärtämisen ja alueellisesti sopivien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen merkitystä. Vahva rahoituksen pääoma on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta tällä nopeasti kehittyvällä ja kilpailukykyisellä alalla.


Harri Laitisen laaja kokemus, innovatiivinen näkemys sekä sitoutuminen kansainvälisen kaupan läpinäkyvyyteen ja turvallisuuteen tekevät hänestä arvokkaan osakkeenomistajan International Center for Trade Transparency -keskuksessa. Planix Oy:n johtajuuden kautta Harri on edistynyt merkittävästi viestintäjärjestelmien mullistamisessa ja tiedon eheyden parantamisessa, mikä on osaltaan edistänyt koko alan kasvua ja edistymistä.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page